U kunt bijgaand aangifteformulier downloaden. Let wel, de dekking betreft uitsluitend "ongevallen". Letsels die niet het gevolg zijn van een ongeval zijn derhalve niet gedekt.

Het formulier dient uitlerijk 8 dagen na het ongeval te worden ingediend.

De verzekerde waarborgen kunnen hier worden gedwonload.